Jak byl vyhlášen poplach ve škole

a jak hned poté přijeli hasiči

 

 

     Pátek 24.4.2009 byl zaznačen v plánu školy jako den, kdy se naučíme spořádaně a bez paniky opustit školu, aniž bychom skončili v plamenech nebo v osidlech jiného nebezpečí. Pedagogický sbor ovládal pravidla opuštění školy a důkladně s nimi seznámil také žactvo. Poplach byl vyhlášen údery na železo a dle plánu jsme opustili školu. Vše jsme pro dobré zapamatování zopakovali ještě dvakrát a dostali jsme pochválení od pana ředitele za dosažený čas.

 

     A vzápětí nato se na školním a sokolském pozemku rozvinula čtyři stanoviště, plné zajímavostí a povolaných odborníků.

 Na prvním z nich byla záchranná služba. Tato dvojice záchranářů nás seznámila se správnými postupy při krvácení, při zlomeninách a ukázala nám, jak se odborně přepravuje zraněný. Důkazem byla totálně znehybněná paní učitelka Linhartová, se kterou se děti i rychle vyfotily.

Na druhém stanovišti jsme se seznámili s výstrojí a výzbrojí hasičů, vyzkoušeli jsme si dýchací přístroj, helmy a další pomůcky a otázky nebraly konce. Obdivovali jsme hasičsky vybavený Favorit, do kterého se vešlo neuvěřitelně věcí.

Na třetím stanovišti nás přivítal sám velitel pyšelských hasičů a velmi renomovaně nám povídal o hasičské technice, čerpadlech a výstroji hasiče k této práci určené. Měli jsme možnost vyslechnout erudovanou přednášku, podloženou bohatými zkušenostmi pana velitele.

Na čtvrtém stanovišti nás přivítali dva zkušení a sehraní hasiči z Pyšel, kteří nám vyprávěli o práci dobrovolných hasičů obecně i těch pyšelských a o rozdílech mezi hasiči, kteří vykonávají tuto záslužnou činnost jako povolání a jako koníček. Mohli jsme si prohlédnout hasičské auto CAS na podvozku Tatra a to hodně důkladně zevnitř i svrchu. Nakonec jsme vyslechli i klakson a koukli se, jak se auto řídí.

     Děkujeme všem, kteří se na této akci účastnili a připravili nám tento zajímavý poutavý program. Zase jsme o něco chytřejší. A to je dobře.

 

PaedDr. Ilona Vaculíková