Výprava 2. a 3.tř. za Josefem Ladou do Hrusic

 

Ve středu 17. 6. 2009 jsme se s žáky 2. a 3. ročníku vydali do Hrusic. K nám, třídním učitelkám Kantorové a Linhartové, se přidal zástupce z řad rodičů, pan Musil. Našim cílem bylo seznámit se s rodištěm Josefa Lady, s jeho dílem a dozvědět se nějaké zajímavosti z jeho života. K tomuto účelu jsme navštívili Památník Josefa Lady, který je zpřístupněn veřejnosti od roku 1986.

Nejprve jsme si zopakovali, jak se máme chovat v dopravních prostředcích a jak na komunikacích, že je nezbytné dbát pokynů dozoru, aby se nám nic zlého nepřihodilo. Pak jsme se seznámili s trasou naší výpravy: autobusem do Senohrab, vláčkem do Mirošovic a pak po svých do Hrusic a z Hrusic do Senohrab, odkud nás autobus odveze zpět do Pyšel.

Ale aby to bylo trochu zábavnější, rozlosovali se žáci do 3 – 4 členných skupin. Každá skupina byla vybavena mapkou pro pěší trasu a plánkem Hrusic. A hned, jak vylezli z budovy školy, začali žáci plnit úkoly: sledovat stromy a květiny, trasu podle mapky a správně ji vyznačit, v Hrusicích vyhledat rodný dům Josefa Lady, v památníku zjišťovat zadané informace o jeho životě a díle. S těmito úkoly dětem ráda a ochotně pomáhala čarodějnice Kanimůra, která nám prozradila spoustu zajímavostí. Na závěr si družstva mohla zlepšit skóre o prémiové body z poznávání přírodnin.

Pak už jsme celkem svižně (aby nám v Pyšelích neujel spoj na Prahu) „vydupali“ kopec od hotelu Hrušov. Autobus jsme stihli s vyplazenými jazyky. To už jsme ani fotit nestačili.

 

Mgr.Martina Linhartová

OOPS! You forgot to upload swfobject.js ! You must upload this file for your gallery to work.