Exkurze 6. a 7.tř.

do Náprstkova muzea

 

V úterý 27.10. 2009, za doprovodu svých třídních učitelek, žáci šesté a sedmé třídy v rámci výuky zeměpisu a dějepisu uskutečnili exkurzi do Náprstkova muzea asijských, afrických   a amerických kultur. Muzeum je jednou ze stálých expozic pražského Národního muzea, nachází se v souboru budov v areálu bývalého pivovaru a vinopalny „U Halánků“ na Betlémském náměstí v městské části Praha 1. V devatenáctém století se stalo muzeum jedním z kulturních a vzdělávacích center české inteligence. Český vlastenec, mecenáš, politik a národní buditel Vojtěch Náprstek, společně se svými přáteli z řad českých exulantů, cestovatelů a etnologů, zde shromáždil mnoho sbírkových předmětů. Naši žáci, v úvodu své prohlídky, navštívili výstavu  seznamující s tradičním životem původních obyvatel jihoamerických pralesů  „Ve stínu jaguára.“ Značnou část vystavených exponátů přivezl ze své cesty rovníkovou Amerikou český cestovatel E. St. Vráz v letech 1892-1893. Tato výstava je doplněna fotografiemi antropoložky Ludmily Škrabákové, která dokumentuje současný život několika amazonských etnik.

Originální doklady života kultury indiánských etnik Severní a Jižní Ameriky, které podávají obraz kulturně historického vývoje od pravěku přes starověk a novověk až po současnost, žáci si se zaujetím shlédli ve stálé expozici prvního patra. Kultury Austrálie a Oceánie byly prezentovány ve třetím patře  sbírkovými předměty soukromých sběratelů od nás i ze zahraničí. Žáci si návštěvou  Náprstkova muzea rozšířili obzory svého zeměpisného
a dějepisného vědění. Mnohé děti expozice tohoto muzeanatolik okouzlila, že se těší na  další  návštěvu. Cestou k hlavnímu nádraží jsme se zastavili na lehké občerstvení u Mc Donald´s. Na nástupišti číslo sedm jsme vyčkali příjezdu osobního vaku, který nás později přiblížil k našim domovům.

Mgr. Jitka Bartošová

Poslední úprava 31.10.2009
Mgr. Vladimír Paclík

[ hlavní stránka ]