2. třída v matičce Praze a v Národním muzeu


5.10.2009 Naše první VELKÁ bádací exkurze! A hned do opravdového velkoměsta, však už jsme také velcí druháci… Cílem byl Pražský hrad a Národní muzeum. Mimo historii Prahy a výstavy Planeta Země jsme chtěli zaměřit pozornost na národní barvy, národní hrdost a čest, kulturu chování i chování ve skupině. Ráno jsme se sešli u vlakového nádraží v Pyšelích a zamávali na rozloučenou rodičům. Byli jsme výborně připraveni, všichni jsme měli batůžky s dobrým jídlem a pitím, s blokem a tužkou na zápis nutných informací a s pláštěnkou. Nakonec nám počasí velmi přálo, bylo příjemně pro putování. Po příjezdu na hlavní nádraží v Praze, jsme si zakoupili jízdenky na MHD, každý si pěkně zkusil projít turniketem a cvaknout správně jízdenku a už jsme čekali na metro. Domluvili jsme si pro případ ztráty, jak bychom se zase našli a přišlo nastupování do metra. A téměř hned jsme si vyzkoušeli, jak se jeden nechává na nástupišti! J Vystoupili jsme na Malostranské, užili jsme si výjezd po jezdících schodech a nahoře v zahradě jsme posvačili a popili. Následně jsme vyzkoušeli jízdu v tramvaji, což bylo také dobrodružství a vysedli jsme na Malostranském náměstí. Z těchto jízd jsme si odnesli jeden poznatek: musíme se hodně pevně držet! To bylo smíchu… Na náměstí jsme se naučili vyhledat piktogram, který je ve velkoměstě tak často potřebný a vyhledávaný a dokonce jsme dostali množstevní slevu. J Odsud jsme vyrazili na samotnou trasu už po vlastních zatím čerstvých nožkách. Vešli jsme do Sněmovní a Thunovské ulice a povídali jsme si o politice, politicích, parlamentu a také ochraně jim věnované, prohlíželi jsme si vlajky, použití národních barev, nápisy a také policisty. Pak jsme na chvíli změnili téma a věnovali jsme se při stoupání po Zámeckých schodech historii Prahy, hlavně historickým fasádám a znakům na domech. Po vyšlápnutí posledního schodu jsme se přivítali na Pražském hradu a nejdříve jsme se porozhlédli z vyhlídky. Vyjmenovali jsme si nejznámější pražské dominanty a zapsali si je do bloků. Zamířili jsme k hradní stráži a obdivovali jsme stejnokroje, výstroj i výzbroj, viděli jsme i výměnu hradní stráže a vyfotili jsme se pod sochou našeho pana prezidenta T. G. Masaryka. Následovala prohlídka všech tří nádvoří, kde jsme byli opravdu velmi pozorní a vstřebali jsme řadu informací. Rozptýlili nás turisté z Japonska, kterým jsme se tak strašně líbili, že se s námi nekonečně dlouho fotografovali. Asi největší zájem jsme věnovali věži Daliborce, jednak ta pověst o ní a pak také expozice mučících nástrojů a diskuse o nich. Víte, co je opyš? Ulicí Na Opyši jsme totiž zamířili ke Starým zámeckým schodům, znamená to ocas neboli konec. Sešli jsme k metru Malostranská a odfrčeli jsme do stanice Muzeum a to už bez jediného nastupovacího zádrhele. Die Übung macht den Meister! Intermezzo: oběd u McDonald´s. Podívejte se na foto, s jakou chutí jsme poobědvali a jak kulturně jsme při tom poseděli a jak pěkně jsme se pobavili. A teď už do Národního muzea. Využili jsme pondělního bezplatného vstupu a shlédli a prožili výstavu Planeta Země. Prožili je to správné slovo, neboť výstava umožňuje určité popisované děje na Zemi také prožít. Zažili jsme tak simulaci zemětřesení, průlet Sluneční soustavou, řev praobyvatele planety, výbuch sopky. Expozice ve třech sálech byla velmi bohatá a velkou část z nás zaujaly počítače, které nás „zkoušely“. Otázky stíhaly otázky a náhle byl čas stihnout vlak… A tak… jsme proběhli bez úhony pražským Sherwoodem k hlavnímu nádraží a po hodince jízdy už nás očekávaly tváře našich milovaných rodičů. Konec dobrý, všechno dobré!

PaedDr. Ilona Vaculíková

The Camtasia Studio video content presented here requires a more recent version of the Adobe Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.

Poslední úprava 11.10.2009
Mgr. Vladimír Paclík


[ hlavní stránka ]