Výzkum TIMSS

Mezinárodní výzkum TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je jednou z aktivit Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a probíhá ve čtyřletých cyklech od roku 1995. Česká republika se do něj v minulosti zapojila v letech 1995 a 1999. Účast České republiky ve výzkumu TIMSS 2007 koordinuje oddělení mezinárodních výzkumů Ústavu pro informace ve vzdělávání (UIV).

Záměr projektu

Zjistit úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice a přírodovědných předmětech.

Umožňuje odpovědět na otázky:
TIMSS 2007 Výsledky výzkumu Umístění žáků naší školy

Last updated: 1.Februar 2008 Mgr.Vladimír Paclík