Tajemství popelnice


Ve dnech 14. a 15. 10. 2009 do naší školy přijela lektorka z EKO centra Votice s naučným programem „Tajemství popelnice“. Tohoto programu se zúčastnili žáci 2.-5. ročníku.

Dozvěděli se, jak se ukládal odpad v minulých dobách a jak nyní, co je to recyklace, jaké zásady platí pro skládky i pro třídění odpadu, jak pracují spalovny, jak odpadky působí na naše životní prostředí a jaké máme možnosti toto prostředí šetřit a chránit.

Děti pracovaly většinou ve skupinkách, ale někdy také každé samostatně.

Je potěšitelné, že naši žáci, jak z pestré činnosti vyplynulo, jsou v převážné většině se základním tříděním odpadů seznámeni a využívají této možnosti.

Již 2 roky pilně třídíme ve škole papír a plasty. Po tomto školení jsme se dohodli s EKO centrem ještě na možnosti odvozu v budoucnu nasbíraného hliníku.

Mgr. Eva Rezková a Mgr. Martina Linhartová

SWF/FLV/Flash Video Converter Tools
Poslední úprava 17.10.2009
Mgr. Vladimír Paclík


[ hlavní stránka ]