Akademie 2002

Letošní akademie se konala v sobotu 22.června od 14.hodin v sokolovně. Program připravili žáci se svými třídními učiteli

Prvňáci se představují
3.tř. - Ovce na mostě
3.tř. - Aerobic
3.tř. - Jak jsme to hráli?
Čarodějná škola, scénka
4.tř. Čarodějná škola, scénka
5.tř. - To nám to jde, viďte!
5.tř.- aerobic
5.tř. - K.J.Erben:"Zlatý Kolovrat"
Pěvecký kr. pí uč.Linhartové
8.tř. - aerobic

 

 

 

 

[hlavní stránka]
[ hymna ]
[ Program ]