Setkání prvňáčků

s policejní mluvčí Policie ČR


Po poučném setkání s hasičem záchranářem panem Schreinerem se děti z 1.třídy mohly těšit na další setkání, jež nám pomohli domluvit rodiče Hruškovi. Zvolili jsme téma ryze bezpečnostní, totiž setkání s policejní mluvčí, nadpraporčíkem Zuzanou Stránskou. Při setkání s ní si děti zopakovaly množství důležitých poznatků o Policii ČR, o vybavení policistů, o bezpečnosti silničního provozu a prohloubily si znalosti a dovednosti v případech, kdy by potřebovaly volat policii. Paní policejní mluvčí Stránské patří velký dík, protože s sebou přinesla téměř veškeré vystrojení a vyzbrojení policistky, vyslechli jsme také autentické policejní hlášení do vysílaček o nehodě auta s chodcem, vyzkoušeli jsme, jak by nám slušela policejní výstroj, mohli jsme si sáhnout na zbraň. Také si pro děti připravila řadu perných otázek a správné odpovědi odměnila. Na závěr děti dostaly malé a milé dárečky. Děkujeme!

PaedDr.Ilona Vaculíková, tř.učitelka 1.tř.

OOPS! You forgot to upload swfobject.js ! You must upload this file for your gallery to work.