Přehled o počtu žáků v kroužcích
ve škol.r.2007/2008

Tř.
keramický
klub dobré zprávy
Aj konverzace
Florbal
sbor. zpěv
výpočetní techniky
Celkem
1. 8 4 0 0 9 3 24
2. 3 6 0 0 1 5 15
3. 5 0 0

1

4 0 10
4. 800 9 0 3 20
5. 100 6 0 4

11

6. 0 0 5 0 5 0 10
7. 0 0 0 0 1 0 1
8. 0 0 0 0 1 0 1
9. 0 0 0 0 1 0 1
Celkem 25 10 5 16 22 15 93

Přehled kroužků

Keramický kroužek vede

pí Vrabcová, pí uč.Freyová, pí uč.Veverková

Kroužek sborového zpěvu pracuje pod vedením
pí uč.Martiny Linhartové
Kroužek anglického jazyka pracuje pod vedením
pí uč.Jany Křížové.
Kroužky výpočetní techniky vede
pí učitelka Mgr.Iva Niklesová.

[ hlavní stránka ]