Mikuláš ztratil plášť…


     …kdepak, Mikuláš neztratil nic, ba naopak se u nás ve škole v pátek 4. prosince 2009 zjevil ve vší vážnosti, doprovázen anděly a pekelně vyhlížejícími čerty. Tradice nás na chvíli odnesla mnoho let nazpět. Ale –

- ale než ten Mikuláš s doprovodem vešel, několik dní před tím, odvíjela se v naší druhé třídě diskuze o této tradici. Děti vystupovaly s vyprávěním o tom, co se dělo v letech minulých a ozvaly se první hlasy, že Mikuláš je někdo v převleku. Děti projevovaly zklamání, že by to mohla být pravda, a tak jsme se domluvili, že nedáme zklamání prostor a užijeme si návštěvu Mikuláše jako tradičně.

     … probíhá tichá hodina psaní. Náhle šum, brblání a kdosi ťuká na dveře a bouchá a rachotí, dvéře se rozletí a do třídy se vrhají čerti s řinčením řetězů a pekelnými tvářemi.  Tiše vplouvají andělé s košíky, plnými dárků a zlatými hvězdami na čele, ze stříbra ve vlasech přechází zrak, mají křídla jen vzlétnout.  Důstojným krokem vchází vysoký Mikuláš s nebeskou knihou a berlou a hned tiší čerty svým hlubokým hlasem. Vypadá velebně, má krásnou bílou hlavu a dlouhý bílý vous. Tradice netradice, převlek nepřevlek, objevují se první slzičky, děti sedí jako přilepené a je vidět, že s napětím očekávají, zda Mikuláš ví o všem, co za ten rok napáchaly.

 

Pravdaže věděl! Otevřel svou nebeskou knihu a jednoho po druhém krásně pochválil a andělé mohli rozdávat dary. Občas, pravda, byl nějaký ten hřích jmenován a to potom čerti převelice brblali a provinilec se velice v lavici zmenšoval. Ale nikoho do pytle nestrčili a za to všechno paní učitelka pozvala Mikuláše i jeho doprovod na výborný perník, kterého nám celou krabici upekla paní Černá a poslala do školy. Ta jistě tušila, jak si pochutnáme…

     Nakonec jsme se s Mikulášem, čerty a anděly neradi loučili. Byli tak krásní, tak nebesky a pekelsky hodní, tak tradiční a dokonce byli někteří podobní deváťákům! Neuvěřitelné…

PaedDr.Ilona Vaculíková

SWF/FLV/Flash Video Converter Tools
Poslední úprava 7.12.2009
Mgr. Vladimír Paclík

[ hlavní stránka ]