AKTIVITY - OBSAH

Divadla

Besedy

Lyžařský kurz

Plavecký výcvik

Sportovní aktivity

Výlety - exkurze

Kroužky

Školní časopis - Školníček