Vážení rodiče,

Obracím se na Vás s informacemi o placení a odhlašování obědů a o úhradě svačinového čaje, který se dětem podává o velké přestávce po celou dobu školního roku.

Termíny placení stravného:

První složenka na měsíc září musí být uhrazena do 10.září, na další měsíce je nutno uhradit složenku do konce předcházejícího měsíce, tzn. že za říjen bude nutno uhradit stravné do konce září, na listopad do konce října atd.

V případě nezaplacení stravného nebude dítěti vydán oběd.

Ceny obědů:

1. - 4. třída .................. 23.50 Kč

5. - 9. třída .................. 24.50 Kč

Odhlášení oběda

musí být uskutečněné nejpozději do 8:00 hod. daného dne na tel.č. 323 647 393.

Vzhledem ke způsobu placení stravného se peníze za odhlášené obědy budou odčítat o dva měsíce pozadu.

Cena svačinového čaje je 50.0 Kč na rok a hradí se během měsíce září.

Prosíme o včasné placení nákladů na obědy, protože školní jídelna nakupuje potraviny za peníze Vámi zaslané.

V Pyšelích 1.9.2008


Iva Pěkná, ved.školní jídelny