Typy středních škol

 

Typy středních škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování jsou:

 

gymnázium,

střední odborná škola,

střední odborné učiliště,

střední průmyslová škola,

střední zemědělská škola,

střední zahradnická škola,

střední vinařská škola,

střední lesnická škola,

střední rybářská škola,

střední zdravotnická škola,

hotelová škola,

střední pedagogická škola,

střední umělecká škola,

střední uměleckoprůmyslová škola,

obchodní akademie,

odborná škola,

odborné učiliště

a praktická škola.

 

stupeň středního vzdělání                   délka denního studia                     doklad o vzdělání

střední vzdělání                                     1–2 roky    

střední vzdělání s výučním listem          2–3 roky                                         výuční list

střední vzdělání s maturitní zkouškou   4 roky                                             maturitní vysvědčení

 

(Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák také úspěšným ukončením vzdělávacích programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu nástavbového studia v délce dvou let nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Obory vzdělání, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovuje svým nařízením vláda.)

 

Členění českých gymnázií

 

Gymnázia můžeme členit podle počtu let studia na čtyřletá, šestiletá a osmiletá.

 

Čtyřleté gymnázium je nejkratší formou gymnázií. Jak už název napovídá, studium trvá čtyři roky a žáci na tuto školu nastupují po ukončení 9. ročníku základní školy. Na tento typ studia je ročně přijato okolo 12 % absolventů základních škol.

 

Šestileté gymnázium je formou studia v délce šesti let. Žáci na tuto školu mohou odejít již ze 7. třídy základní školy. Tento typ studia není příliš rozšířený a umožňuje studium pouze přibližně 2 % žáků.

 

Osmileté gymnázium je nejdelší formou s délkou trvání osmi let. Žáci základních škol mohou na tuto školu odejít po absolvování 5. ročníku, přičemž první čtyři ročníky studia se nazývají nižší gymnázium a představují dokončení povinné školní docházky, zbývající čtyři ročníky se pak nazývají vyšší gymnázium. Na tento typ střední školy odchází přibližně 10 % žáků základních škol.

 

 

Poslední úprava 12.12.2009
Mgr. Vladimír Paclík