Interaktivní tabule

Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu.

Zefektivňuje výklad učitele, zvyšuje názornost vyučování, přispívá k většímu zapojení žáků do procesu učení.

Na naší škole jsou interaktivními tabulemi vybaveny všechny třídy 2.st. a pracovna výpočetní techniky. Učitelé a žáci s nimi rádi pracují v hodinách českého jazyka, matematiky, anglického a německého jazyka, zeměpisu, přírodopisu, dějepisu a výpočetní techniky.

The Camtasia Studio video content presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Macromedia Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.